Play video

Directed by Natasha Ivanova

THE FIGHT - VERANO

Credits:

Directed by NATA IVANOVA / Dop RUSLAN MINGAZIROV / Producer LENA VYAZOVSKAYA / Starring KAYA & MARIYA MELNYK / Set Designer NEBOLSINA KSENIIA / Muah SOVA MARIA / Colorist OLGA KRIUKOVA / Editor RUSLAN MINGAZIROV / Music Producer EWA NOWAD.

Credits:

Directed by NATA IVANOVA / Dop RUSLAN MINGAZIROV / Producer LENA VYAZOVSKAYA / Starring KAYA & MARIYA MELNYK / Set Designer NEBOLSINA KSENIIA / Muah SOVA MARIA / Colorist OLGA KRIUKOVA / Editor RUSLAN MINGAZIROV / Music Producer EWA NOWAD.