Artlist - New Plan
Play video

Directed by Jonathan Vardi

Artlist - New Plan

Credits:

Client ARTLIST /
Director JOVARDI /
DoP DMITRIY NEDRIA /
Production LACO FILMS /
Producers MICHAEL KATRIH / ALEX OSMOLOVSKY /
Line Producer BOGDANA GRABOVSKA /
1st AD OLEG BOBALO /
Production Manager VLAD TARASENKO /
VFX ROEI KOREN /
Art Department ALEXEY VELICHKO / VLAD TYMCHENKO /
Props Master ALEKSANDRA NEFYODOVA /
Make up NATALIA YUDINA /
Styling STAS RALKO /
Gaffer EVGENIY MALIK /
Focus Puller ZHENYA BUBLEY /
Camera Mechanics MAKSYM SHCHERBONOS / RUSLAN VYGOVSKY /
Dolly NIKITA SOLOVIEV / ROSTISLAV SEDLAR /
Stills Photographer ANTON TKACHENKO /
Soundman ARSENIY NOMIKOSOV /
DIT ALEX DMITRIEV /
Actor's Assistant LISA KATZ /
Set Admin DENIS POPOV /
PA YURIY MYKYTCHUK /

Credits:

Client ARTLIST / Director JOVARDI / DoP DMITRIY NEDRIA / Production LACO FILMS / Producers MICHAEL KATRIH / ALEX OSMOLOVSKY / Line Producer BOGDANA GRABOVSKA / 1st AD OLEG BOBALO / Production Manager VLAD TARASENKO / VFX ROEI KOREN / Art Department ALEXEY VELICHKO / VLAD TYMCHENKO / Props Master ALEKSANDRA NEFYODOVA / Make up NATALIA YUDINA / Styling STAS RALKO / Gaffer EVGENIY MALIK / Focus Puller ZHENYA BUBLEY / Camera Mechanics MAKSYM SHCHERBONOS / RUSLAN VYGOVSKY / Dolly NIKITA SOLOVI1

View full credits